Intakeformulier

Dit formulier stuur ik je per mail toe en vraag ik jou om volledig in te vullen. De antwoorden zijn het startpunt voor mij om een beeld te krijgen van de situatie.

Intakegesprek – thuis of online

Vooraf bestudeer ik het intake formulier om een beeld te krijgen en al mijn vragen op te stellen. Tijdens het gesprek doorlopen we dit formulier en gaan we in op de details. Per probleem bespreken we mogelijke oplossingen en strategieën. Omdat het van belang is dat jij een goed gevoel hebt bij het plan, kies jij uit de mogelijkheden wat het beste past in jullie situatie of bij jouw kindje. Om het plan te laten slagen, moet je er natuurlijk ook echt achter staan. Bij een thuis intake kan ik, indien gewenst, ook de slaapomgeving van het kindje bekijken en tips geven.

Uitgewerkt plan

Na ons gesprek werk ik het plan uit en stuur ik dit toe.

Review slaaplog

In het intakegesprek leg ik uit hoe dit in zijn werk gaat, maar dit is een cruciaal onderdeel van onze samenwerking. Door het slaaplog heb ik inzicht hoe de dagen en nachten zijn, hoe het proces verloopt en waar bijsturing nodig is.

Eindgesprek

Na het traject hebben we een eindgesprek. We kijken terug op de gestelde doelen en wat er is bereikt. Ook neem ik jullie mee in, op basis van de leeftijd van jullie kind, waar je nog tegen aan kunt lopen komende tijd en hoe je hier naar kunt handelen.

Contactmomenten

Aangezien iedereen voorkeur heeft voor een ander moment, zijn de contactmomenten vrij in te plannen. Het kan zijn dat je juist in het begin van het traject meer contact wil of juist structureel om de twee dagen een kort moment. Of loop je gedurende de dag ergens tegenaan en wil je op de dag zelf contact. Het kan allemaal. Dit kan via mail, telefoon of WhatsApp.

Ben jij op zoek naar een slaapcoach? Heb je vragen over mijn werkwijze, pakketten of certificering?
Neem dan contact met mij op!