Algemene voorwaarden

Ouders/verzorgers dienen het intakeformulier 24 uur voor het intakegesprek per e-mail ingevuld retour te sturen. Indien dit korter dan 24 uur van te voren wordt toegestuurd, zal Slaap lief bepalen of er nog voldoende tijd is om het intakegesprek voor te bereiden. Indien dit niet zo is, mag Slaap lief de afspraak verzetten. Cliënten dienen altijd de informatie volledig en naar waarheid in te vullen.

 Slaap lief is altijd in de gelegenheid om een afspraak te annuleren en/of te verzetten zonder opgaaf van reden. Indien gedurende het traject blijkt dat Slaap lief factoren tegenkomt waardoor een samenwerking niet mogelijk is, mag Slaap lief de samenwerking stop zetten. Deel van het betaalde pakket wordt terug betaald, de hoogte van het bedrag is afhankelijk van de fase waar de samenwerking op dat moment in bevindt.

 Het bedrag voor het gekozen pakket dient voor de start van de samenwerking volledig te worden voldaan.

Slaap lief is geen arts, therapeut of psycholoog. Voor medische zaken met betrekking tot het kind zal Slaap lief doorverwijzen naar een medische specialist. De samenwerking is alleen mogelijk wanneer het kind gezond is. Wanneer er medische factoren zijn, dienen deze eerst aangepakt te worden voordat er kan worden samengewerkt met Slaap lief.

Beide partijen hebben een geheimhoudingsplicht. Indien vanuit het traject door Slaap lief contact wordt gezocht met bijvoorbeeld een medische partij, zal hier altijd eerst schriftelijke toestemming aan vooraf gaan voordat Slaap lief informatie deelt.

Het annuleren van een samenwerking dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van start van de samenwerking doorgegeven te worden. Bij annulering van het traject wordt er €35 administratiekosten in rekening gebracht. Indien het pakket al is betaald, wordt dit terugbetaald min de administratiekosten.

Slaap lief werkt met een fijne methode, die wereldwijd wordt ingezet en succesvol is bewezen. Echter geeft Slaap lief geen garantie op succes. Meerdere factoren spelen een rol bij het slagen van de uitvoering en niet op alle factoren heeft Slaap lief invloed.